Dzisiaj jest

poniedziałek,
21 kwietnia 2014

(111. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
201396

Wyszukiwanie

TRIDUUM PASCHALNE

 

WIELKI CZWARTEK

Msza św. godz. 18.00

(adoracja do godz. 23.00)

 

WIELKI PIĄTEK

(adoracja od godz. 7.00)

Koronka do Miłosierdzia Bożego - godz. 15.00

Droga Krzyżowa - godz. 18.00

Liturgia Męki Pańskiej - godz. 18.30

Gorzkie Żale - godz. 20.00

(adoracja do godz. 23.00)

 

WIELKA SOBOTA

(adoracja od godz. 7.00)

Święcenie pokarmów: 8.00 - 13.00 (co pół godziny)

Liturgia Wigilii Paschalnej godz. 19.00

(adoracja do godz. 23.00)

 

WIELKANOC

(adoracja od godz. 5.00)

Rezurekcja - godz. 6.00

Msze św. Fara: 8.00, 9.15, 10.30, 12.00

 

Msze św. Sanktuarium: 9.15, 15.15

Uchwała nr 15/364/2014

Konferencji Episkopatu Polski

z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie

zatwierdzenia IV przykazania kościelnego i promulgacji

jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji

wraz z wykładnią

 

 

Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kościelnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach” – przyjęto nowe brzmienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

Jak wynika z nowego brzmienia przykazania, okres formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan. 1249-1250).

 

364. Zebranie Plenarne KEP, które odbyło się w Warszawie w dniach 12-13 marca 2014 r., określiło zasady dotyczące promulgacji nowelizacji IV przykazania kościelnego.

Nowa wersja przykazań kościelnych, w formie ujednoliconej wraz z wykładnią, zostanie podana do wiadomości, a tym samym promulgowana, poprzez rozesłanie do wszystkich kurii diecezjalnych. Zostanie również zamieszczona w Aktach Konferencji Episkopatu Polski.

 

Jednolity tekst przykazań kościelnych wraz z wykładnią stanowi załącznik niniejszej uchwały.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

+Stanisław Gądecki

Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

+ Wojciech Polak

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

 

1.       W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2.       Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.

3.       Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

4.       Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5.       Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

 

 

WYKŁADNIA DLA

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO

 

 

PIERWSZE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:

 

„W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”.

 

Na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są:

-    1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

-    6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli)

-    czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało)

-    15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej)

-    1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych

-    25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie).

 

W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymywać się od wykonywania prac niekoniecznych, czyli tych prac i zajęć, które utrudniają:

-oddawanie Bogu czci,

-przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,

-korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK).

 

Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (zob. kan. 1248 § 1 KPK).

 

Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (zob. kan. 1248 § 2 KPK).

 

 

 

 

TRZECIE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:

 

„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.”

 

Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

 

-       Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów Diecezjalnych, która odbyła się w Warszawie, dnia 21 marca 1985 roku, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje czas Komunii wielkanocnej, obejmować będzie okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.

 

 

CZWARTE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:

 

„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

 

-      Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia (zob. KPK 1251-1252).

 

-      Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego.

 

-      Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe żywienie) domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty.

 

-      Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

 

-      Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (zob. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę.

 

 

 

Za zgodność:

 

           + Wojciech Polak

         Sekretarz Generalny

  Konferencji Episkopatu Polski

 

 

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r.

ZBIÓRKA NA MISJE


W II Niedzielę Wielkiego Postu, w całej Polsce jest zbierana składka do puszek na misje. Można również wysłać SMS na numer 72032 o treści MISJE

(koszt połaczenia 2,46 zł z Vat)

Zegar

Święta

Imieniny:
Anzelma, Feliksa

Wczytywanie...